Pristatymas

Pristatymas

  • Pristatymo terminas priklauso nuo produkto, svyruoja nuo 2 dienų iki 10 dienų.
  • Pirkėjai, prieš atvežant prekes, bus informuojami elektroniniu paštu arba telefonu, dėl tikslesnės pristatymo datos ir laiko.
  • Orientaciniai terminai su kelių dienų paklaida.


Grąžinimai, pakeitimai ir garantijos

  • • Pardavėjo užsakovui parduodamų prekių atžvilgių, galioja atitinkamų prekių gamintojų, toms prekėms suteikti garantiniai terminai bei garantijos sąlygos, arba pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
  • • Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės pagaminimo dienos. Jei nenurodyta kitaip, garantinis laikotarpis yra 2 metai.
  • • Gamintojo nustatyta garantija nėra taikoma, jei paaiškėja, kad prekės defektai atsirado dėl netinkamo prekės naudojimo, t.y. buvo nesilaikyta gamintojo nustatytų naudojimo, laikymo ar kitų instrukcijų.
  • • Jei patalpų, kuriuose bus užsakyme nurodytos prekės, matavimus atlieka arba išdėstymo projektą ruošia užsakovas, pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl užsakytų prekių netinkamumo užsakovo patalpoms.
  • • Visi skundai, pateikiami oficialiai raštu su parašais. Atsiųsti galite laišku, faksu arba el. paštu.
  • • Pardavėjas tarpininkauja tarp pirkėjo ir gamintojo.